Elisenda Clavera

Consultoria laboral

Assessorament a les empreses sobre matèria laboral i seguretat social.

  • Convenis col·lectius.
  • Expedients de regulació.
  • Conflictivitat laboral.