Categoria: <span>blog_cat</span>

Despeses Coworking

Son despeses deduïbles de l’activitat al  IRPF les despeses derivades del lloguer d’un espai Coworking. Consulta V0656-19 de 26/03/2019 https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0656-19