Elisenda Clavera

Gestions tributàries

Declaracions tributàries periòdiques o esporàdiques (Impost Sobre Societats).

  • Atenció a requeriments.
  • Inspeccions i comprovacions tributàries.
  • Recaptació tributària. Aplaçaments i fraccionaments de pagament.
  • Recursos per via administrativa i contenciosa.