Elisenda Clavera

Gestió laboral

El·laboració material de nòmines, rebuts de salaris i declaracions de seguretat social.

  • Altes i baixes seguretat social en qualsevol Règim General o Especial.
  • Inspeccions de treball i de Seguretat Social.
  • Incidències a la Tresoreria Seguretat Social. (Recaptació).