Elisenda Clavera

Història

El Gabinet Clavera va néixer com a tal, l’any 1977, com a continuador de les activitats professionals de Josep Clavera i Bachero, iniciades el 1966. El desenvolupament de les activitats professionals va obligar a traslladar el despatx a un local més ampli i a constituir-se en forma de Societat Anònima – Centre Català d’Assessorament, S.A. l’any 1987. Des de les hores i amb clara vocació de servei i qualitat, ha anat desenvolupant serveis professionals a les empreses i als particulars, creixent d’acord amb les necessitats dels clients.